Tổ chức kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015

04 Sep 2015

Tham gia thi thử IELTS tại Việt – Úc bạn sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho bài thi thực tế, làm quen với định dạng bài thi, áp lực thời gian...

Tham gia thi thử IELTS tại Việt – Úc bạn sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho bài thi thực tế, làm quen với định dạng bài thi, áp lực thời gian...

Đăng ký