Tổ chức kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015
04 Sep 2015

Tổ chức kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015

Tham gia kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015bạn sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho bài thi thực tế, làm quen với định dạng bài thi, áp lực thời gian...để bạn yên tâm khi thi thực tế & kiểm tra được năng lực bản thân